Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Tartalomjegyzék


Miskolci Jogi Szemle

 

XIII. évfolyam 2018 2. szám 1. kötet


Tartalomjegyzék

 
Tanulmány

 

Prugberger Tamás

A csoportos létszámleépítés magyar szabályozása az európai uniós és a tagállami szabályozások tükrében

 

Lentner Csaba – Nagy László – Hegedűs Szilárd

Az önkormányzati feladatellátási- és finanszírozási rendszer szabályozásának összehasonlító elemzése Csehország, Szlovákia és Magyarország vonatkozásában – különös tekintettel a működés-fenntarthatóság kérdésében

 

Pribula László

Illetékesség kikötése a munkaügyi perekben

 

Nagy Adrienn

A jogi konfliktusok rendezésének lehetséges útjai az eljárásjogi reformok tükrében – polgári per vagy mediáció?

 

Tóth Hilda

A változó munkajogi környezet hatása az innovációra

 

Balláné Szentpáli Edit

A megtévesztés lelki háttere

 

Bereczki István

Bírósági közvetítés a közigazgatási perben

 

Bódiné Beliznai Kinga

Bírói modor a tárgyalóteremben

 

Maróti Dávid

A német és az osztrák föderáció alapjegyei

 

Rácz Ildikó

A kollektív jogok érvényesülésének lehetőségei a platform-munkavégzés esetében

 
 
Szemle

 
Bergendi Rácz Diána

Sárközy Tamás »Az új Polgári Törvénykönyv előkészítésének folyamata - újdonságai – utóélete«című tanulmányról

 

Miskolci Jogi Szemle

 

XIII. évfolyam 2018 2. szám 2. kötet

 

Tartalomjegyzék

 
Tanulmány

 

Gyulavári Tamás

Alkalmi munka Ausztráliában: a szabályozatlanság ára

 

Hollán Miklós

A nemzeti büntetőjog kerettényállásai és az uniós jog

 

Barzó Tímea

Az egészségügyi alapellátás meghatározó szerződései: a praxisjog megszerzésére és az egészségügyi feladat-ellátására irányuló szerződések specifikumai

 

Bodzási Balázs

A deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződésekhez kapcsolódó egyes polgári jogi kérdésekről

 

Szilágyi János Ede

Az elővigyázatosság elve és a magyar alkotmánybírósági gyakorlat – Szellem a palackból, avagy alkotmánybírósági magas labda az alkotmányrevízióhoz

 

Bencsik András

A közszolgálati (állami) tisztségviselők előmeneteli- és illetményrendszerének fejlődési irányai

 

Ritó Evelin – Czékmann Zsolt

Okos megoldás a közlekedésszervezésben – avagy az automatikus döntéshozatali eljárás egy példán keresztül

 

Sziebig Orsolya Johanna

A veszélyeztetett fajok kereskedelmének uniós szabályozása: a CITES szabályainak végrehajtása az Európai Unióban

 

Hadházi Dávid

A kegyelem, mint büntethetőségi akadály létjogosultsága

 

Lehoczki Zóra Zsófia

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok ügyvezetésének sajátosságai

 


ISSN: 1788-0386

Egyetemi Kiadó