Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Miskolci Jogi Szemle

XIV. évfolyam 2019 1. szám 1. kötet

 

 

Tartalom

 

Tanulmány

 

Nagy Zoltán: A kutatás és fejlesztés finanszírozásának egyes közpénzügyi aspektusai

 

Prugberger Tamás – Jakab Nóra: A munka-, és a vállalkozási típusú szerződéseknek a szerződő felek bizalmi jellegétől függő elhatárolása

 

Sántha Ferenc: Az üzleti titok büntetőjogi védelme a nemzetközi jogfejlődés tükrében

 

Pápai-Tarr Ágnes: Egy büntetéskiszabási tényező: a fiatal felnőttkor

 

Stál József: A megalapozott gyanúhoz kapcsolódó bizonyítékértékelés és ténymegállapítás a német nyelvű országok jogalkalmazásában

 

Kriston Edit: A családtagok vagyoni viszonyainak rendszere a Ptk. tükrében

 

Ábrahám Attila: Nem kérdés

 

Nagy Alexandra: A szexuális önrendelkezés és a büntetőjog, különös tekintettel a bírói gyakorlatra

 

Pecsenye Máté: Vádalku magyar módra - az előkészítő ülés

 

Szemle

 

Róth Erika: Rendben van-e a rendészet? Finszter Géza »Rendészettan«  című könyvéről

 

 

ISSN: 1788-0386

Egyetemi Kiadó

 

Miskolci Jogi Szemle

XIV. évfolyam 2019 1. szám 2. kötet

 

Tartalom

 

Tanulmány

 

Csák Csilla – Marinkás György: A KKE országok hulladékgazdálkodási szabályozása és azok konformitása az uniós joggal

 

Angyal Zoltán: A tagállami jegybankelnökök egyedülálló személyi függetlensége az Európai Bíróság legújabb ítélkezési gyakorlatában

 

Petrasovszky Anna: Ius in sacra vs. ius circa sacra – Az állam és egyházak viszonya a 19. századi természetjog szerint

                                                                                                      

Sipka Péter – Zaccaria Márton Leó: Kísérlet a magyar munkaviszony-fogalom újragondolására az NMSZ 198. számú ajánlásának fényében

 

Kálmán Renáta: A jogklinika, mint alternatív oktatási módszertan?!

 

Matisz Ágnes: A pszichiátriai betegek gyógykezelésével kapcsolatos bírói eljárás gyakorlata és gyakorlati problémái

 

Sápi Edit: A felhasználási szerződések érvénytelensége

 

Tribl Norbert: A nemzeti alkotmányok funkcionális változásai

 

Balázsy Péter: Panasznapi dilemmák: az ügyfélsegítő helye és szerepe a polgári igazságszolgáltatás rendszerében

 

Bagdi Katalin: Az üzemi tanács mint adatkezelő kapcsán felmerülő gyakorlati kérdések

 

Kutatás

 

Farkas Ákos – Jacsó Judit – Udvarhelyi Bence: Az EU pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme – Beszámoló az ME ÁJK által koordinált HERCULE III projekt eredményeiről

 

 

ISSN: 1788-0386

Egyetemi Kiadó