Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Megjelent lapunk legfrissebb lapszáma!

 

Miskolci Jogi Szemle

XVI. évfolyam 2021 1. szám 1. kötet

 

Tartalom

 

Tanulmány

 

Szalma József

A francia Code Civil kötelmi jogi reformjáról, különös tekintettel az új magyar Ptk. korelatív, vagy konvergens szabályaira I. rész

 

Heka László

A nemzeti kisebbségek parlamenti képviselete Európában, különös tekintettel a Jugoszláv utódállamokra

 

Juhász Ágnes

A mesterséges intelligencia megjelenésének egyes magánjogi vetületei

 

Marinkás György

Vallási diszkrimináció megnövekedése Európában és az arra adott állami válaszok II.

 

Pecsenye Máté

Hatékonyság és egyéniesítés a büntetőeljárásban

 

Makács Adrienn

Teleszky István öröklési jogi törvénytervezete, különös figyelemmel a törvényes öröklés rendezésére

 

Kanyuk Petra

’Különös házasságok’– a családi kapcsolatok létesítésével visszaélés dilemmái

 

Csirszki Martin Milán

Az agrárjog és a versenyjog kapcsolódási pontjai

 

Szilágyi Gábor

Fogyasztóvédelmi szempontok a szellemi alkotások területén

 

Nekrológ

 

Prugberger Tamás

Búcsú Prof. Dr. Dres h. c. Rolf Birktől, a magyar munkajogi törvényalkotás, kutatás és oktatás önzetlen segítőjétől

 

 

XVI. évfolyam 2021 1. szám 2. kötet

 

Tartalom

 

Tanulmány

 

Prugberger Tamás

Az atipikus foglalkoztatási szerződések néhány problematikus kérdése a mezőgazdaságban

 

Barta Judit – Rácz Balázs

A kivitelezési szerződések körében felmerülő pótmunka és többletmunka egyes jogkérdései, különösen tekintettel a TSZSZ szakvéleményre

 

Juhász Zsuzsanna

Állatterápia börtönkörnyezetben

 

Molnár Erzsébet

Compliance és az üzleti titok

 

Certicky Mário

Gondolatok a biztosítási szerződéssel összefüggésben kezelt egészségügyi adatok adatkezelési szabályaihoz a magánjog tükrében

 

Boda Zoltán

Nehéz a döntés: jogerőre emelkednek vagy véglegessé válnak a büntetés-végrehajtási bírói határozatok?

 

Endrédy András

A perindítás megváltozott szabályai a polgári perrendtartás első novelláris módosítása alapján

 

Kozák Andrea

Pénzmosás compliance az ügyvédi tevékenység körében

 

Nyikes Zita

A jogi személy jó hírnevének védelme az EUB és EJEB joggyakorlatán keresztül

 

 

 

ISSN: 1788-0386

Egyetemi Kiadó