MISKOLCI

JOGI SZEMLE
Megjelent lapunk legfrissebb száma!

Miskolci Jogi Szemle

XII. évfolyam 2017 2. szám

Borító

Tanulmány

 

Fodor László

Környezetvédelem az épített környezet alakítására és védelmére vonatkozó miskolci szabályozásban

 

Szalma József

A történeti alkotmány és a sarkalatos törvények

 

Jacsó Judit – Udvarhelyi Bence

A Bizottság új irányelvjavaslata a pénzmosás elleni büntetőjogi fellépésről az egyes tagállami szabályozások tükrében

 

Kirs Eszter

Elöljárói felelősség az ICTY joggyakorlatában

 

Petrasowszky Anna

Sikertelen perből Különös házasság

 

Bányai Orsolya

A jövő reménységei – a valóban fenntartható települések

 

Bódiné Beliznai Kinga

Wlassics Gyula a Közigazgatási Bíróság élén (1906 – 1933)

 

Hornyák Zsófia

A mezőgazdasági földek jogutódlásának anyagi jogi kérdései

 

Marencsák Zsolt

A kis- és középvállalkozások munkajogi szabályozásának egyes kihívásai

 

Balogh Áron Péter

A kollektív szerződések nem létezése és érvénytelensége a Kúria döntéseinek fényében

 

Embersics Judit

A genetikailag módosított állatok helyzete

 

Nagy Alexandra

A tizenkettedik életévüket be nem töltött személyek szexuális cselekményekkel szembeni büntetőjogi védelme

 

Szemle

 

Prugberger Tamás

Kritikai könyvelemzés A jogrendszerek világa című könyvrőlISSN: 1788-0386

Egyetemi Kiadó