MISKOLCI

JOGI SZEMLE
Megjelent lapunk legfrissebb, kétkötetes lapszáma!

Miskolci Jogi Szemle

XIV. évfolyam 2019 1. szám 1. kötet

 

Tartalomjegyzék 

Tanulmány

 

Nagy Zoltán

A kutatás és fejlesztés finanszírozásának egyes közpénzügyi aspektusai

 

Prugberger Tamás – Jakab Nóra

A munka-, és a vállalkozási típusú szerződéseknek a szerződő felek bizalmi jellegétől függő elhatárolása

 

Sántha Ferenc

Az üzleti titok büntetőjogi védelme a nemzetközi jogfejlődés tükrében

 

Pápai-Tarr Ágnes

Egy büntetéskiszabási tényező: a fiatal felnőttkor

 

Stál József

A megalapozott gyanúhoz kapcsolódó bizonyítékértékelés és ténymegállapítás a német nyelvű országok jogalkalmazásában

 

Kriston Edit

A családtagok vagyoni viszonyainak rendszere a Ptk. tükrében

 

Ábrahám Attila

Nem kérdés

 

Nagy Alexandra

A szexuális önrendelkezés és a büntetőjog, különös tekintettel a bírói gyakorlatra

 

Pecsenye Máté

Vádalku magyar módra - az előkészítő ülés

 

Szemle

 

Róth Erika

Rendben van-e a rendészet? Finszter Géza »Rendészettan«  című könyvéről

 

                        XIV. évfolyam 2019 1. szám 2. kötet

Tartalomjegyzék

Tanulmány

 

Csák Csilla – Marinkás György

A KKE országok hulladékgazdálkodási szabályozása és azok konformitása az uniós joggal

 

Angyal Zoltán

A tagállami jegybankelnökök egyedülálló személyi függetlensége az Európai Bíróság legújabb ítélkezési gyakorlatában

 

Petrasovszky Anna

Ius in sacra vs. ius circa sacra – Az állam és egyházak viszonya a 19. századi természetjog szerint

                                                                                                      

Sipka Péter – Zaccaria Márton Leó

Kísérlet a magyar munkaviszony-fogalom újragondolására az NMSZ 198. számú ajánlásának fényében

 

Kálmán Renáta

A jogklinika, mint alternatív oktatási módszertan?!

 

Matisz Ágnes

A pszichiátriai betegek gyógykezelésével kapcsolatos bírói eljárás gyakorlata és gyakorlati problémái

 

Sápi Edit

 A felhasználási szerződések érvénytelensége

Tribl Norbert

A nemzeti alkotmányok funkcionális változásai

 

Balázsy Péter

Panasznapi dilemmák: az ügyfélsegítő helye és szerepe a polgári igazságszolgáltatás rendszerében

 

Bagdi Katalin

Az üzemi tanács mint adatkezelő kapcsán felmerülő gyakorlati kérdések

 

Kutatás

 

Farkas Ákos – Jacsó Judit – Udvarhelyi Bence

Az EU pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme – Beszámoló az ME ÁJK által koordinált HERCULE III projekt eredményeiről

ISSN: 1788-0386

Egyetemi Kiadó