MISKOLCI

JOGI SZEMLETartalomjegyzék

XII. évfolyam 2017 2. szám

 

Tanulmány

 

Fodor László

Környezetvédelem az épített környezet alakítására és védelmére vonatkozó miskolci szabályozásban

 

Szalma József

A történeti alkotmány és a sarkalatos törvények

 

Jacsó Judit – Udvarhelyi Bence

A Bizottság új irányelvjavaslata a pénzmosás elleni büntetőjogi fellépésről az egyes tagállami szabályozások tükrében

 

Kirs Eszter

Elöljárói felelősség az ICTY joggyakorlatában

 

Petrasowszky Anna

Sikertelen perből Különös házasság

 

Bányai Orsolya

A jövő reménységei – a valóban fenntartható települések

 

Bódiné Beliznai Kinga

Wlassics Gyula a Közigazgatási Bíróság élén (1906 – 1933)

 

Hornyák Zsófia

A mezőgazdasági földek jogutódlásának anyagi jogi kérdései

 

Marencsák Zsolt

A kis- és középvállalkozások munkajogi szabályozásának egyes kihívásai

 

Balogh Áron Péter

A kollektív szerződések nem létezése és érvénytelensége a Kúria döntéseinek fényében

 

Embersics Judit

A genetikailag módosított állatok helyzete

 

Nagy Alexandra

A tizenkettedik életévüket be nem töltött személyek szexuális cselekményekkel szembeni büntetőjogi védelme

 

Szemle

 

Prugberger Tamás

Kritikai könyvelemzés A jogrendszerek világa című könyvről

ISSN: 1788-0386

Egyetemi Kiadó