MISKOLCI

JOGI SZEMLETartalomjegyzék

XI. évfolyam 2016 2. szám

 

Miskolci Jogi Szemle

XII. évfolyam 2017 1. szám

 

Tanulmány

Fodor László

A környezetvédelem helyi szintje egy dél-borsodi kistelepülés, Bogács példáján

 

Hollán Miklós

A hivatali befolyás vásárlásáról és tényállásának kibővítéséről

 

Kecskés András

Kihívások az árnyékbankrendszer jogi szabályozásában

 

Barzó Tímea - Sápi Edit

A sérelemdíj alkalmazhatósága a szerzői jogban

 

Koncz Ibolya Katalin

A szerződéses hitbér, mint sui generis jogintézmény a polgári korszak Magyarországán

 

Molnár Judit

10 éves az európai fizetési meghagyásos eljárás – Számvetések és a jövő kihívásai

 

Pfeffer Zsolt

A támogatási jogviszonyról pénzügyi és polgári jogi aspektusból

 

Mohai Máté

Felelősség és helytállási kötelezettség a társaságok jogában a Kereskedelmi Törvénytől az első társasági törvényünkig

 

Farkas Henrietta Regina

A szoftverek, különösen a ’használt’ online szoftverek kereskedelmének jogi megítélése Németországban

 

Szekeres Bernadett

A munkavállalóhoz hasonló jogállású személyek védelmének alkotmányjogi alapja és megvalósulása Németországban

 

Szemle

 

Prugberger Tamás

Zaccaria Márton Leó »Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a munkajog területén a magyar joggyakorlatban«című könyvéről

  

ISSN: 1788-0386

Egyetemi Kiadó

 

Útmutató a szerzőknek