MISKOLCI

JOGI SZEMLETartalomjegyzék

X. évfolyam  2015  1. szám

 

Tanulmány

 

Prugberger Tamás

Adalékok a munkával és az ügyvitellel kapcsolatos szerződések jogrendszertani és jogdogmatikai kérdéseihez

 
Gönczi Katalin

A szász tükör és a magdeburgi jog útja Közép-Kelet-Európában

 
Szilágyi János Ede

A mezőgazdasági öntözéssel összefüggő egyes jogi problémákról

 
Rab Henriett – Zaccaria Márton Leó

Az Alkotmánybíróság 17/2014. (V. 30.) számú határozatának megítélése a munkajog aktuális tendenciáit meghatározó munkaerő-piaci szempontokra figyelemmel

 
Schiffner Imola

A harmadik államok állampolgárainak jogi helyzete az Európai Unióban, avagy az uniós denizenship jogállása

 
Kaprinay Zsófia

A civil szervezet, mint új fogalmi kategória, és annak lehetséges megközelítései

 
Rainer Lilla

A képmás-per, avagy gondolatok egy Pp. módosítás margójára

 
Bordás Péter

Határtalan hatások a pénzügyi decentralizációban - A forrásszabályozási rendszer értékelése településkategóriák alapján

 

Kitekintés

 
Cedric Foussard

A „jó gyakorlatok” definíciója a fiatalkorúak (büntető)igazságszolgáltatása területén
ISSN: 1788-0386

Bíbor Kiadó

 

Útmutató a szerzőknek