MISKOLCI

JOGI SZEMLETartalomjegyzék

IX. évfolyam  2014  1. szám

 

Tanulmány

Prugberger Tamás
A munkaviszony munkáltatói oldalról kiinduló módosításának és módosulásának problémája

Csák Csilla
A "szennyező fizet" elv értelmezése és alkalmazása a hulladékgazdálkodásban

Hollán Miklós
A hatósági eljárással kapcsolatos vesztegetés az új büntető kódexben

Nádas György
Miért és hogyan felelünk a munkaviszony esetében? - Áttekintő gondolatok a munkajogi kárfelelősség célja és lehetséges módozatai körében

Nagy Zoltán
Fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos problémák a városüzemeltetési szolgáltatásoknál

Szilágyi János Ede
A magyar víziközmű-szolgáltatások és a Víz-keretirányelv költségmegtérülésének elve

Bónis Péter
Goffredus Tranensis és hatása a magyar jogi kultúra középkori történetére

Hallók Tamás
A levélben szavazás az új szabályok tükrében

Papp László
Út az egységes szabadalmi oltalom és az Egységes Szabadalmi Bíróság felé

Sipka Péter
A munkáltató megtérítési kötelezettsége a Kúria ítélkezési gyakorlatának fényében

Mészáros Ádám
Az ittas járművezetés egyes kérdéseiről

Udvarhelyi Bence
Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme a magyar büntetőjogban

In memoriam
Prof. Dr. Radnay József (1927-2014)


ISSN: 1788-0386

Bíbor Kiadó

 

Útmutató a szerzoknek