MISKOLCI

JOGI SZEMLETartalomjegyzék

VIII. évfolyam  2013  1. szám

 

Tanulmány

Paulovics Anita - Jámbor Adrienn
Az önkormányzati rendeletek bírói kontrollja az állattartási rendeletek példáján

Stipta István
A pénzügyi közigazgatás szervezete Magyarországon 1849 és 1883 között

Kormos Erzsébet
Gondolatok a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló uniós rendelettervezetről

Csatlós Erzsébet
A hajóroncsok nemzetközi jogi helyzete

Mádi Sarolta
A társadalombiztosítási szerv megtérítési igénye, mint az üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések prevenciójának egyik eszköze

Turkovics István
Az energiaszolgáltatást szabályozó hatóságok szervezete Magyarországon

Marinkás György
Az emberi jogok védelmének fejlődése az Európai Unióban: az Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Trunkos Anita Krisztina
Ismerkedés a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara Elektronikus Árverési Rendszerével

Zaccaria Márton Leó
Fogalmi változások a munkaidő kapcsán az új munka törvénykönyvében

 

Szemle

Prugberger Tamás
Szmodis Jenő 'Multidiszciplináris jogi tanulmányok' című művéről

ISSN: 1788-0386
Bíbor Kiadó

 

Útmutató a szerzoknek