MISKOLCI

JOGI SZEMLETartalomjegyzék

VII. évfolyam 2012 1. szám

Tanulmány

Vörös Imre
A regionális együttműködés új, hatékonyabb jogi formája az EU-ban

Domokos Andrea
Kriminálpedagógiai és kriminálpszichológiai irányok a kriminológiában Magyarországon a XIX-XX. század fordulóján

Horváthy Balázs
Közös kereskedelempolitika és nemzetközi szolgáltatások

Koncz Ibolya Katalin
Az ideiglenes nőtartás történeti megítélésének problematikája bontóper során

Csatlós Erzsébet
Az Antarktisz nemzetközi jogi helyzete a XXI. században

Császár Mátyás
A nemzetközi magánjogi közrend megjelenési formái és értelmezése a közrendbe ütközést megállapító bírósági ítéletekben

Ferencz Jácint
Jogszerű jogbizonytalanság? - A felmentés indokolásának változása a közszférában

Glavanits Judit
A kockázati tőkebefektetések adózásának egyes kérdései

Deli Petra Eszter
A munkavállaló munkáltatóval szemben fennálló, vétkességi alapú felelősségének osztrák modellje

Kazuska Melinda
A tankötelezettség múltja, jelene és jövője

Tárczy Edit
A UCP irányelv és implementálása a nemzeti jogrendszerekbe

Szemle

Prugberger Tamás
Kiss György 'Alapjogok kollíziója a munkajogban' című művéről

Lubóczki Katalin 
"Collegium Doctorum" - Tisztelgés a miskolci jogtudományi doktori képzés eredményei előtt

ISSN: 1788-0386
Bíbor Kiadó

 

Útmutató a szerzoknek