MISKOLCI

JOGI SZEMLETartalomjegyzék

VI. évfolyam  2011  különszám

Tanulmány

Barta Judit
A magánnyugdíjpénztári rendszer helye és szerepe a magyar nyugdíjrendszerben

Csák Csilla    
Gondolatok a "szennyező fizet" elvének alkalmazási problémáiról

Erdős Éva
A közteherviselés elvének kiterjesztő értelmezése az európai adóharmonizáció tükrében

Farkas Ákos
Az Európai Bíróság és a kölcsönös elismerés elvének hatása az európai büntetőjog fejlődésére

Fazekas Judit
Az Európai Unió jogforrási rendszere és jogalkotási eljárásai a Lisszaboni Szerződés után

Görgényi Ilona
A környezetvédelmi büntetőjog megújulása az új évezredben

Péter Orsolya Márta
"Filios. et adoptiones faciunt" Az örökbefogadás a római jogban

Prugberger Tamás
A munkaszerződés felmondásának új jogi szabályozási terve

Róth Erika
A sértett helyzete a büntetőeljárásban az Európai Unió elvárásainak tükrében

Stipta István
A magyar pénzügyi közigazgatási bíróság eljárási rendje (1884-1896)

Szabó Miklós
A jog alkothatóságáról

Torma András
Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel

Wopera Zsuzsa
Az alfától az ómegáig: a kisértékűtől a kiemelt jelentőségű perekig

ISSN: 1788-0386
Bíbor Kiadó

 

Útmutató a szerzoknek