MISKOLCI

JOGI SZEMLETartalomjegyzék

VI. évfolyam  2011  1. szám

Tanulmány

Paulovits Anita
A közigazgatási határozatok jogereje a magyar jogtudományban

Papp Tekla    
A lízingszerződés a magyar bírói gyakorlat tükrében 

Kirs Eszter
Az ex-jugoszláv törvényszék (ICTY) hagyatéka

Gyeney Laura
A harmadik országbeli polgárok tagállamközi szabad mozgásának
szabályozása az EU-ban

Raisz Anikó
A környezetvédelem helye a nemzetközi jog rendszerében

Bónis Péter
Gratianus és a középkori jogtudomány

Kártyás Gábor
A kölcsönzött munkavállalók szakszervezeti jogai

Arany Tóth Mariann
A munkavállaló emberi méltóságának védelme a munkaviszonyban  

Darai Péter
A cégtemetők adó- és büntetőjogi vonatkozásai

Szemle

Bírói György - Prugberger Tamás
Szalma József 'Szerződésen kívüli (deliktuális) felelősség az európai és
a magyar magánjogban' című könyvéről

 

 

ISSN: 1788-0386
Bíbor Kiadó

 

Útmutató a szerzőknek