MISKOLCI

JOGI SZEMLETartalomjegyzék

IV. évfolyam, 2009. 1. szám

Tanulmány

Kovács Kriszta: Alkotmány és kvóta

Prugberger Tamás
: A  munka- és a közszolgálati jogviszony megszűnése és megszüntetése

Hautzinger Zoltán: A büntető eljárásjog alapelveinek hatása a katonai büntetőeljárásra

Csapó Zsuzsanna: Nemzetközi bíróságok fellépése a gyermekek védelmében

Juhász Ágnes: In-house (köz)beszerzés - Kivétel vagy kibúvó?

Leszkoven László:A saját dolgon fennálló haszonélvezeti jog kérdéséhez

Barta Attila: Tocqueville az amerikai közigazgatásról

Barta Judit: A közhasznú nonprofit gazdasági társaságok természete és szabályozása

 

Szemle

Sándor István Zoltán: Bárd Károly 'Emberi jogok és büntetőigazságszolgáltatás' c. könyvéről

 

Memória

Marton Géza: A nemzetközi jog jogágiságának kérdéséhez

SSN: 1788-0386

Bíbor Kiadó

 

Útmutató a szerzőknek