MISKOLCI

JOGI SZEMLETartalomjegyzék

III. évfolyam, 2008. 2. szám

Tanulmány

Leszkoven László: Kártérítés az ítélethozatalkori értékviszonyok alapján: a >perkamat<

Radnay József: A rendes felmondás főbb szabályai és a jogellenes felmondás

Deli Gergely: Időtényező a kellékszavatosság szabályozásában

Gyekiczky Tamás: Feszültségek a közösségi és a tagállami perjog között: a felfüggesztés intézménye

Péter Orsolya: A nők közszereplésének és nyilvánosság előtti fellépésének megítélése Rómában

Szilágyi János Ede: Földrajzi árujelzők szabályozása multilaterális nemzetközi megállapodásokban

Ember Alex: A választható béren kívüli juttatások rendszere

Kitekintés

Bruce Ackerman: Terrorizmus és az alkotmányos rend

Szemle

Cserne Péter: Ernst-Joachim Mestmäcker 'A Legal Theory without Law' c. könyvéről


Útmutató a szerzőknek