MISKOLCI

JOGI SZEMLETartalomjegyzék

III. évfolyam, 2008. 1. szám

Tanulmány

Fenyvesi Csaba: A szembesítés büntető eljárásjogi aspektusai

Arany Tóth Mariann: A jelentkező genetikai adatainak felvétele a munkajogviszony létesítésekor a magyar jogban

Sántha Ferenc: Az emberiesség elleni bűncselekmények

Jánosi Andrea: A közvetlen adók harmonizációja az Európai Unióban különös tekintettel a magánszemélyek jövedelemadózására

Tóth J. Zoltán: A halálbüntetésre vonatkozó magyarországi szabályozás a rendes és a rendkívüli büntetőjogban a II. világháborút követő években, valamint az államszocializmus első évtizedében

Kitekintés

Walter H. Rechberger: Az európai polgári eljárásjog mai állapotáról

Szemle

Tóth Judit: A többkultúrájú politikai közösség magyarországi intézményesülése Magyarországon

Pokol Béla: A többrétegű jog elmélete: Válasz a kritikára


Útmutató a szerzőknek