MISKOLCI

JOGI SZEMLETartalomjegyzék

II. évfolyam, 2007. 2. szám

Tanulmány


BÓDIG MÁTYÁS: A jog és az erkölcs közötti viszony

FARKAS ZOLTÁN: Az intézmény fogalma, fedezete és formalitása

ASZTALOS ZSÓFIA: Az uniós polgárok diszkrimináció tilalmához és egyenlő bánásmódhoz való joga 

NAGY ZOLTÁN: A faktoring közjogi szabályozásának aspektusai Magyarországon

PRUGBERGER TAMÁS: Észrevételek az új Polgári Törvénykönyv egyes szerződéseket  tartalmazó fejezetéhez

PÁPAI-TARR ÁGNES: A ne bis in idem elv az Európai Bíróság gyakorlatában

Szemle

GYŐRFI TAMÁS: A többrétegű jog koncepciója


Útmutató a szerzőknek